• Svenska

Företaget

 

GDPR (General Data Protection Regulation)

För att underlätta för Atlasgruppen att uppfylla våra uppdrag med leverantörer och kunder så registreras dessa i våra affärssystem. Vi hanterar endast kontaktnamn kopplat till företagsnamn. Detta kan på persons begäran tas bort.

 

Värderingar

Trots att vi växer strävar vi efter att behålla det lilla företagets värderingar. Till dessa hör framför allt att varje anställd är stolt över vårt företag och det vi uträttar för våra kunder.
Vi gör vårt yttersta för alla. Till det lilla företagets värderingar hör också att inget jobb är för litet och att ingen kund är mer eller mindre värd än den andra. Vi gör heller ingen skillnad mellan enkla och svåra jobb. Det är vår uppgift att göra vårt yttersta oavsett vi trycker en dekal i en färg eller deltar i utvecklingen av avancerade membrankopplare eller touch screens.

Visioner

Vi sitter inte nöjda bara för att vi vet att vi har uppnått 100-procentig leveranssäkerhet och varje år slagit nya rekord vad gäller låg reklamationsnivå.​

Vi vill inte bara tillhöra de ledande, vårt mål är att vara ledande. Det målet uppnår vi genom att vara lyhörda inför våra kunder och hjälpa dem till innovativa lösningar

Miljö och Kvalitet

Med ISO-certifiering i bagaget kan vi visserligen lugnt visa upp dokumentationen som styrker att vi arbetar systematiskt för bästa möjliga miljö och kvalitet. Så enkelt är det nu inte. Varje bransch och varje produkt är specifik. Därför arbetar vi vidare med arbetsmetoder, ansvarsfrågor och allt annat som påverkar slutresultatet på det vi gör.

Verksamhetens policies

​Företagsledningen svarar för att företagsgruppen har en fastställd policies för miljö, kvalitet,
arbetsmiljö och jämställdhet, likaså att dessa kommuniceras till medarbetarna samt extern intressent
Policies utvärderas minst en gång per år vid ledningens genomgång.