• Svenska

CAD-skärning

Metoden lämpar sig för utskärning av plaster och folier. Kännetecknande för CAD-skärning är den höga precisionen och den kostnadseffektiva och rationella produktionen.