• Svenska

Rotations- och planstansning

Vi använder framför allt två tekniker då det gäller stansning. Rotationsstansning som kanske är snabbaste och mest kostnadseffektiva stansmetoden. Planstansning lämpar sig bättre där volymerna är mindre. Verktygen är s.k. stållinjeverktyg.