Vi har gjort detta några gånger – prova oss!

Ett HMI (gränssnitt mellan människa och maskin) är användargränssnittet som ansluter en operatör till ett industriellt eller tekniskt system. En HMI översätter data från industriella styrsystem till visuella presentationer av systemen samtidigt som det erbjuder ett intiutivt och enkelt sätt att utföra tänkta åtgärder med systemet. På en HMI-kontrollpanel kan en operatör se en översikt av systemen och interagera med olika delar av en process, t.ex. slå på och stänga av brytare och pumpar, höja eller sänka temperaturer etc.

Interaktionen mellan operatör och maskin sker på en pekskärm/HMI-paneleller med knappsatser, funktionstangenter eller externa tangentbord. HMI:er kan vanligtvis kommunicera direkt med en mängd programmerbara logiska styrsystem (PLC) och andra industriella styrenheter, och ytterligare molnanslutning är en ökande trend för nyare HMI.

Loading...

Några väl valda exempel

Vad gör vi mer…