Kan vi bättre, kan vi mer hållbart eller kanske enklare & billigare (för er)?

En viktig punkt för vårt fortsatta förtroende – detta kan, precis som inledande möten vara någon timmes avstämningsmöte efter utförd leverans – men även ett mer ambitiöst möte med alla inblandade. Men kanske vill vi framöver även stämma av lite mer i detalj om saker som ni gärna hade sett som förbättringar i vår kommunikation, i produktion eller i leverans etc.

Eller är det så att ni har fler produkter som vi kan hjälpa till med, när vi ändå håller på :-)

Loading...

Vad gör vi mer…