4. Produktion

2022-04-20T16:31:51+02:00

Märkliga maskiner - finurliga medarbetare - många möjligheter Flinka fingrar, full koncentration och bra flöde. Vi ser till så att era produkter kommer igenom på bästa sätt. Sedan lång tid tillbaka har vi kontinuerligt jobbat med att sprida kompetensen på våra olika maskiner till många av medarbetarna. Som effekt så får dom varierande [...]

3. Produktanpassning

2022-04-20T16:29:48+02:00

Viktigt att göra så rätt som möjligt första gången Beroende på karaktären hos både underlag, materialval och upplaga så hittar vi i bland enkla alternativ som gör produktionen bättre/billigare/snabbare (välj en eller flera :-) Här handlar det mycket om materialval - och vi kan lova, eftersom vi har daglig kontakt med våra materialleverantörer [...]

2. Design & HMI

2022-04-20T16:28:15+02:00

Vi har gjort detta några gånger - prova oss! Ett HMI (gränssnitt mellan människa och maskin) är användargränssnittet som ansluter en operatör till ett industriellt eller tekniskt system. En HMI översätter data från industriella styrsystem till visuella presentationer av systemen samtidigt som det erbjuder ett intiutivt och enkelt sätt att utföra tänkta åtgärder [...]

Till toppen